LEK. MED. MICHAŁ KUKULSKI

Od 2006 r. rozwijam swoje umiejętności zawodowe w zakresie medycyny estetycznej oraz chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej poprzez systematyczne uczestnictwo w konferencjach, kongresach, warsztatach krajowych i międzynarodowych. W latach 2007-2015 pracowałem jako asystent w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej
w Wielkopolskim Centrum Onkologii – gdzie specjalizowałem w chirurgii ogólnej; wykonywałem zabiegi z zakresu chirurgii onkologicznej, plastycznej i rekonstrukcyjnej. Leczyłem pacjentów z nowotworami tarczycy, przewodu pokarmowego (raki żołądka, jelita grubego, okrężnicy esowatej, odbytnicy, trzustki), skóry i tkanki podskórnej, a także pacjentki z łagodnymi guzami piersi oraz rakiem piersi.

Oprócz praktyki lekarskiej w szpitalu nauczałem anatomii prawidłowej studentów polskich i anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Ukończyłem Podyplomową Szkołę Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie. Po zdaniu egzaminu i obronie pracy dyplomowej "Leczenie oszczędzające w raku piersi u kobiet - aspekty chirurgiczne i estetyczne" uzyskałem tytuł lekarza medycyny estetycznej.

Od 2018 r. jestem konsultantem Instytutu Medycyny Praktycznej PoznańLab i prowadzę kursy z zakresu anatomii prawidłowej i medycyny estetycznej dla lekarzy.

 

PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

2007-2015 asystent - II Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu

2005-2008 nauczyciel akademicki – Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

2009-2011 - Podyplomowa Szkoła Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Eskulap 2013 - Lekarz Roku 2013 - Poznań

Eskulap 2013 - Lekarz Roku 2013 - Wielkopolska

 

STYPENDIA

2012 - 129. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie Berlin
- stypendium Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego i Towarzystwa Chirurgów Polskich

2011 - Basics in laparoscopic surgery – „hands on” seminar under clinical conditions - stypendium Towarzystwa Chirurgów Polskich, JOHNSON & JOHNSON i BOWA International

2011 - Deutsch – Intensivkurs mit medizinischem Fachvokabular
- stypendium zagraniczne Towarzystwa Chirurgów Polskich

2011 - 128. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie München - stypendium Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego
i Towarzystwa Chirurgów Polskich

 

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH

PTMEiAA PTL - Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej
i Anti-Aging, Oddział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (dawniej Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego)

SLDE - Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych

POLME - Polskie Towarzystwo Lekarzy Medycyny Estetycznej "POLME"

PTMezo – Polskie Towarzystwo Mezoterapii

ESCAD - European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology

ESS - European Society of Surgery

TChP – Towarzystwo Chirurgów Polskich

Michał Kukulski